Lilla boken om tecken

Så här fungerar TAKK

Så här fungerar TAKK

Verktyg för språkbyggande

För barn med språkstörning fungerar tecken som ett verktyg för att bygga språket. När du använder tecken ger du barnet en chans att inte bara höra språket, utan också att se och känna det. I och med att kunskapen tas in via flera sinnen istället för bara ett har den lättare att nå fram.

Viktiga verktyg som man kan använda för att bygga språket är tal, tecken, bilder och text. När man jobbar med alla verktygen i kombination blir inlärningen effektivare.

Sortering av intryck

För ett barn kan allt runt omkring upplevas som en enda röra av intryck. Allting svischar förbi och barnet har svårt att sortera allt som det ser och hör. Samtidigt som vi visar någonting och berättar om det åker en buss förbi, någon ropar i våningen ovanför och radion surrar i köket. För ett barn som har en långsammare utveckling är det viktigt att få hjälp att lära sig sortera intrycken. Genom att använda tecken gör vi just det!

Tecken fungerar som understrykningar i talet. Du pekar ut det viktigaste i det du säger med hjälp av tecken. Det fungerar på samma sätt för barnet när det lyssnar på dig och ser dig teckna, som det gör för dig när du läser en text där det viktigaste innehållet är understruket.

Närvaro

Tecken fyller en viktig funktion för att få barnet att delta i det som sägs. Tecken fångar barnets uppmärksamhet och ökar koncentrationen och närvaron. Barnet känner ”jag är med” när tecken används.


Vad är TAKK?

Vad är TAKK?

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Det innebär att man kompletterar det talade språket med teckenspråkets handrörelser för att förtydliga det man säger. Man talar och tecknar samtidigt och för barnet som lyssnar blir tecken som strålkastare på de viktigaste orden.

För att barnet själv ska kunna prestera tal behöver det ha kontroll över läppar, tunga, stämband och lufttryck – samtidigt. Handens rörelser däremot är lätta, både att göra och att se. Händer och armar är de första kroppsdelar som små barn normalt får kontroll över. Det går alltså att börja använda tecken mycket tidigt. Tecken gör det enklare att uttrycka sig själv.

Tecken gör att barnet lär sig flera ord snabbare och att orden och kunskapen om språket ”sitter kvar” bättre. Inlärnings­processen förenklas och förstärks av att både höra, se och känna orden.

Genom att teckna gör man det lättare för barnet att förstå, att bygga upp ordförrådet och framförallt att kommunicera.

Vilka har nytta av tecken?

Främst är det barn med språksvårigheter, utvecklingsstörning, autism eller CP-skada som använder TAKK. På många förskolor används också TAKK för barn som har ett annat modersmål än svenska, som en genväg till det svenska språket. På senare tid har det även blivit vanligt att tecken används till mycket små barn med normal språk­utveckling som ett extra stöd för snabbare talutveckling.

För att förklara hur tecken fungerar för utvecklingen av tal kan man göra denna liknelse:
Ett barn kryper före det börjar gå. När barnet lär sig krypa skaffar det sig kunskap om hur kroppen fungerar och får koll på balansen. Barnet övar och övar för att kunna förflytta sig dit det vill och lär sig så småningom att krypa i en hiskelig fart. När barnet behärskar krypandet till fullo är det moget att börja gå. Och när barnet behärskar att gå och springa, så slutar det att krypa.

Tecken fungerar som ”krypträning” för tal och kommunikation. För ett barn som har en försenad språkutveckling blir kommunikationen ”stillasittande”, eftersom talet dröjer. Med tecken får barnet en chans att förstå och uttrycka sig mycket tidigare än det annars skulle kunna.

Om barnet inte börjar gå (prata) då? Ja, då är det väl mycket bättre att vara en skicklig krypare än att bara sitta stilla?


Till dig

Förord 2019

Lilla boken om tecken skrevs och gavs ut 2010 och det är viktigt att komma ihåg att under de år som gått sedan dess är det en del formuleringar i boken som egentligen borde formuleras om. På den tiden var det till exempel korrekt att skriva att en person har en utvecklingsstörning. Idag skriver eller säger man inte så. Eftersom det huvudsakliga syftet med boken är att sprida fakta och inspiration för att komma igång med tecken som stöd till talet för att främja tal- och språkutveckling har jag valt att låta originalversionen finnas kvar i denna onlineversion av boken. Jag hoppas på ditt överseende.

Med glädje,
Anneli Tisell, Hatten Förlag

——————–

Ett barn utan språk­försening erövrar det talade språket bara genom att befinna sig bland talande människor. Barnet lyssnar och lär sig och talet kommer utan att vi behöver tänka så mycket på det. Från ljudlekar och joller går det vidare till enstaka ord för att sen bygga på med fler tills det en dag fullkomligt sprutar ord ur munnen.
För ett barn med försenad språkutveckling är det ofta annorlunda och det är en god idé att hjälpa barnet extra i dess språkutveckling. Att använda tecken som ett komplement till talet hjälper barnet att utvecklas i sin kommunikation och att bygga sitt språk.

 

Till dig

Den här boken handlar om tecken som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling.

Den är skriven till dig som just har fått veta att ditt barn har en språkstörning eller kanske kommer att ha en försenad språk­utveckling.

Den är också skriven till dig som är nyfiken på tecken och undrar om det kanske skulle vara bra för ditt eget barn eller ett barn du jobbar med.

Naturligtvis är den också skriven till dig som redan känner till tecken och använder dem – lite eller mycket. Kanske vill du fylla på med ny energi eller hitta argument för att fortsätta?

Innehållet i den här boken är baserat på erfarenhet och kunskap som har samlats och utvecklats under flera decennier. Det mesta är ord och tankar som ursprungligen har sagts av kloka och engagerade personer inom området språkutveckling. Några är professorer, andra har mångårig praktisk erfarenhet av arbete med barn, föräldrar och personal inom habilitering, förskola, skola eller olika aktiviteter. Ytterligare några är föräldrar och anhöriga till barn med språkstörning.

När mitt första barn föddes för elva år sedan, med Downs syndrom, hade jag den stora lyckan att ganska snart hamna mitt bland alla dessa kloka människor och har under åren som gått sugit åt mig av deras erfarenhet, inspiration och glädje. Det jag samlat från dem vill jag nu förmedla till dig som håller boken i din hand. Min förhoppning är att denna bok enkelt klargör ett och annat kring vad tecken kan göra för ett barns språkutveckling.

Anneli Tisell
Hatten Förlag