Tips och idéer

För att bli bra på att teckna är det viktigt att få in tecken naturligt i vardagen. Här har vi samlat några bra exempel från familjer, förskolor och skolor som är lätta och roliga för er som ska komma igång med tecken eller som är redo att utveckla tecknandet vidare.

Teckna jämt!

Väv in tecken i alla vardagens situationer. Ju mer man tecknar desto lättare blir det. Enklast är det att först lära sig tecken för de aktiviteter som är återkommande, till exempel när ni läser böcker, dukar, äter mat, har samling, sjunger sånger, leker lekar och så vidare.

Svårare, men kanske ännu viktigare, är det att också få med tecken i alla samtal. Alla inkluderas i tecknandet! De vuxna lär barnen och barnen som har lärt sig lär de andra barnen. Lek lekar och spela spel där tecken har en tydlig plats. Tänk på att använda tecken även när barnet som behöver dem inte är i närheten.