Så här fungerar TAKK

Verktyg för språkbyggande

För barn med språkstörning fungerar tecken som ett verktyg för att bygga språket. När du använder tecken ger du barnet en chans att inte bara höra språket, utan också att se och känna det. I och med att kunskapen tas in via flera sinnen istället för bara ett har den lättare att nå fram.

Viktiga verktyg som man kan använda för att bygga språket är tal, tecken, bilder och text. När man jobbar med alla verktygen i kombination blir inlärningen effektivare.

Sortering av intryck

För ett barn kan allt runt omkring upplevas som en enda röra av intryck. Allting svischar förbi och barnet har svårt att sortera allt som det ser och hör. Samtidigt som vi visar någonting och berättar om det åker en buss förbi, någon ropar i våningen ovanför och radion surrar i köket. För ett barn som har en långsammare utveckling är det viktigt att få hjälp att lära sig sortera intrycken. Genom att använda tecken gör vi just det!

Tecken fungerar som understrykningar i talet. Du pekar ut det viktigaste i det du säger med hjälp av tecken. Det fungerar på samma sätt för barnet när det lyssnar på dig och ser dig teckna, som det gör för dig när du läser en text där det viktigaste innehållet är understruket.

Närvaro

Tecken fyller en viktig funktion för att få barnet att delta i det som sägs. Tecken fångar barnets uppmärksamhet och ökar koncentrationen och närvaron. Barnet känner ”jag är med” när tecken används.