Tecken har olika funktion i barnets utvecklingsfaser

Förståelse

Det lilla barnet lär sig förstå vad du säger när du kompletterar det talade språket med tecken. Handens rörelse är lättare att uppfatta, barnet ser orden. Det är lättare att känna igen och komma ihåg en handrörelse än ett ljud, tecknet för till exempel boll fastnar lättare än ljudet boll. Tecken gör också att vi pratar lång­sammare och tydligare.

Kommunikation

Det är lättare för ett barn att säga ett ord med hjälp av tecken än att säga samma ord med hjälp av det talade språket. Det är också lättare att visa för barnet hur man tecknar ett ord än att visa hur man uttalar ett ord. Med hjälp av det tecknade språket ger du barnet en möjlighet att själv uttrycka sig. Barnet kan tidigt kommunicera med sin omgivning. Huvudsyftet med att teckna är att skapa en så levande kommunikation som möjligt. En kommunikation i samspel med turtagning, där både du och barnet deltar. Ju tidigare barnet lär sig att fråga, svara och berätta, desto bättre blir språkutvecklingen senare.

Bygga ordförråd

För att kunna kommunicera behöver barnet bygga upp sitt ordförråd. Det är lättare att minnas många tecken än att minnas de många ljud som talade ord består av. Tecken går att likna vid krokar att hänga orden på och orden fastnar bättre på krokarna tack vare att de tas in via flera sinnen: syn, hörsel och känsel. Tecken hjälper till att göra de enskilda orden tyd­ligare i det talade språkets långa ”ljudkorvar”.

Bygga ett språk

För att utveckla språket behöver barnet med tiden hitta de svårare orden i språket, tecken kan göra det lättare för barnet att hitta språkets alla olika beståndsdelar. Tecken är bra för att fokusera på ett särskilt träningsmoment i språkträningen, till exempel prepositioner, konjunktioner och frågeord.

Bygga kunskap

När barnet sedan går i skolan är det viktigt att ge det maximal möjlighet att ta in kunskap. Genom att stödja undervisningen med tecken för olika begrepp och ämnesord – även när barnet har börjat tala – blir inlärningen mer meningsfull och effektiv.