Vanliga frågor om tecken

Om man använder tecken, vill verkligen barnet börja tala då?

Den naturliga instinkten att tala är mycket stark och om barnet har ett val väljer det alltid att tala. Tecken blir en hjälp under den tid som barnet inte har lärt sig att tala och i fortsättningen för de barn som har svårigheter i sitt tal. Tecken stoppar aldrig talutvecklingen, tvärtom gynnas den.

Jag tecknar och tecknar, men mitt barn svarar inte. Han bara tittar. När ska jag ge upp?

Fortsätt! Du slutar ju inte att tala för att det lilla barnet inte svarar, eller hur?

Du kan räkna med att få tecken tillbaka som svar långt tidigare än du skulle ha fått talade ord. Och det är viktigt för barnet att du använder tecken och tal samtidigt för att barnet verkligen ska FÖRSTÅ talat språk. Att de själva inte tecknar till en början spelar inte så stor roll. Det är lättare för barnet att uppmärk­samma orden och tecken bidrar till att konkreti­sera språket.

Men, talet kan väl komma ändå… Jag menar, det finns väl många barn med språkförsening som böjar tala utan att man använder tecken?

Ja. Men, om man vet att barnet har en språkförsening kan det aldrig vara fel att teckna. Och säkerligen får även det barn,  som ändå skulle komma igång med sitt tal,  en skjuts i sin språkutveckling genom stödet som tecknen ger. Det är sannolikt att barnet kommer till tal snabbare och att språket utvecklas tidigare.

Mitt barn är större, är det för sent att börja med tecken då?

Nej, det är ALDRIG för sent! En del barn står redan från födseln inför en extra utmaning vad gäller erövringen av ett språk. Det vet man av erfarenhet. Andra barn kanske visar sig ha en språkstörning med tiden men även dessa barn gynnas av att själv använda, och leva i en omgivning som använder, tecken.

Vad gör man när händerna är upptagna?

Gör så gott du kan, använd en hand – det är bättre än ingen!

Måste verkligen alla lära sig tecken för att ett barn behöver dem? Det räcker väl om någon förstår?

Om ett barn är ensamt om att kunna tecken tillsammans med till exempel en vuxen i personalen så begränsas det barnets möjlighet att kommunicera med andra. Hur mycket kommunikation kan egentligen uppstå för barnet i en grupp som inte använder tecken? Om det bara är någon enstaka person som förstår barnet sker barnets kommunikation med alla andra via denna person. Kommunikation och samspel med andra är viktig för utvecklingen, därför bör alla i barnets omgivning lära sig kommunicera på barnets villkor.

Många i vårt barns omgivning vill inte och kan inte teckna – de tycker det är svårt och konstigt.

Det är knepigt såklart. Man vill ju inte tvinga någon och kanske känns det tungt att argumentera… Försök ändå att berätta om fördelarna med en tecknande miljö (och stick denna bok i handen på dem som inte är med på noterna). Låt också ert barn visa vägen genom att visa hur ni pratar/tecknar via böcker med tecken och egna teckenalbum. Det brukar vara oemotståndligt för de flesta när barnet visar sin lust att kommunicera.

Mitt barn gör inte tecknen som man ska. Ska vi byta till hennes version?

Tecken är egentligen bara kroppsspråk som fått förenklade och bestämda handrörelser som getts en särskild innebörd. Om man ville skulle man alltså kunna hitta på helt egna rörelser, eller låta barnet skapa dem. Fördelen med att använda standardiserade tecken är naturligtvis att alla kan förstå – hemma, på förskolan, i skolan, på fritidsaktiviteter – när alla använder samma system. Det bästa är att ni fortsätter göra tecknen som de ”ska” göras, annars blir det väldigt rörigt för barnet. Barnet lär sig så småningom rätt tecken.

Jag har gått teckenkurs, men tycker att det är svårt att ”komma över tröskeln” och bli riktigt duktig. Vad kan jag göra?

Fortsätt att gå teckenkurser. Ett bra tips för dig som redan kan en hel del är att haka på teckenspråkskurser. Det höjer ribban och ökar tempot. För många gör kurserna att man känner sig mer ”flytande” i sitt tecknande och att man ökar sin simultankapacitet.

Vad är skillnaden mellan TAKK och teckenspråk?

När du använder TAKK så använder du Teckenspråkets handrörelser och man kan säga att orden/glosorna är desamma. En stor skillnad är att du samtidigt som du tecknar talar som vanligt och bara tecknar de viktigaste orden i det du säger. Teckenspråket däremot ackompanjeras inte av tal och har en helt egen grammatik (som inte följer den talade svenskan).

Vad är skillnaden mellan teckenanvändning och språkträning?

Huvudsyftet med tecken är att skapa god kommunikation med så många begrepp och nyanser som möjligt i det man vill säga till varandra. I språkträningen fungerar tecken som ett av de verktyg man använder för att göra träningen mer effektiv och tydlig för barnet. Barnet lär sig lättare och fortare om det man säger/lär ut också stöds av tecken. Teckenanvändning i sig är inte språkträning.

Var kan jag hitta mer information om TAKK?

Titta i litteraturlistan längst bak i boken. Eller besök www.teckna.se för tips.