Förord 2019

Lilla boken om tecken skrevs och gavs ut 2010 och det är viktigt att komma ihåg att under de år som gått sedan dess är det en del formuleringar i boken som egentligen borde formuleras om. På den tiden var det till exempel korrekt att skriva att en person har en utvecklingsstörning. Idag skriver eller säger man inte så. Eftersom det huvudsakliga syftet med boken är att sprida fakta och inspiration för att komma igång med tecken som stöd till talet för att främja tal- och språkutveckling har jag valt att låta originalversionen finnas kvar i denna onlineversion av boken. Jag hoppas på ditt överseende.

Med glädje,
Anneli Tisell, Hatten Förlag

——————–

Ett barn utan språk­försening erövrar det talade språket bara genom att befinna sig bland talande människor. Barnet lyssnar och lär sig och talet kommer utan att vi behöver tänka så mycket på det. Från ljudlekar och joller går det vidare till enstaka ord för att sen bygga på med fler tills det en dag fullkomligt sprutar ord ur munnen.
För ett barn med försenad språkutveckling är det ofta annorlunda och det är en god idé att hjälpa barnet extra i dess språkutveckling. Att använda tecken som ett komplement till talet hjälper barnet att utvecklas i sin kommunikation och att bygga sitt språk.

 

Till dig

Den här boken handlar om tecken som ett verktyg för kommunikation och språkutveckling.

Den är skriven till dig som just har fått veta att ditt barn har en språkstörning eller kanske kommer att ha en försenad språk­utveckling.

Den är också skriven till dig som är nyfiken på tecken och undrar om det kanske skulle vara bra för ditt eget barn eller ett barn du jobbar med.

Naturligtvis är den också skriven till dig som redan känner till tecken och använder dem – lite eller mycket. Kanske vill du fylla på med ny energi eller hitta argument för att fortsätta?

Innehållet i den här boken är baserat på erfarenhet och kunskap som har samlats och utvecklats under flera decennier. Det mesta är ord och tankar som ursprungligen har sagts av kloka och engagerade personer inom området språkutveckling. Några är professorer, andra har mångårig praktisk erfarenhet av arbete med barn, föräldrar och personal inom habilitering, förskola, skola eller olika aktiviteter. Ytterligare några är föräldrar och anhöriga till barn med språkstörning.

När mitt första barn föddes för elva år sedan, med Downs syndrom, hade jag den stora lyckan att ganska snart hamna mitt bland alla dessa kloka människor och har under åren som gått sugit åt mig av deras erfarenhet, inspiration och glädje. Det jag samlat från dem vill jag nu förmedla till dig som håller boken i din hand. Min förhoppning är att denna bok enkelt klargör ett och annat kring vad tecken kan göra för ett barns språkutveckling.

Anneli Tisell
Hatten Förlag