Förutsättningen för en tecknande miljö runt ett barn är att alla runt barnet tecknar.

  • Planera ”egentid” för dig och ditt barn och gör saker som ni tycker är roliga. Det kan vara svårt för ett litet barn som tecknar att uppfatta och förstå hur man gör för att initiera kommunikation. Det innebär att en del barn tecknar utan att rikta sig mot någon och det blir svårt att se när barnet tecknar. Barn som tecknar behöver därför stunder då någon riktar sin uppmärksamhet mot barnet och det ni gör tillsammans. Att tydligt visa för sitt barn hur man gör när man initierar kommunikation är ett viktigt steg i barnets utveckling. Det kan ni göra på många olika sätt, till exempel genom att lära barnet att göra ett visst ljud med munnen eller händ­erna, att teckna ”SKA VI LEKA” eller liknande mening eller att ta på den man vill prata med. Kom ihåg att berätta för andra hur barnet gör för att få kontakt.

Hur kan man göra för att planera starten i förskolan?

Ett bra råd till alla föräldrar är att ta kontakt med specialpedagogen i den kommun och/eller det landsting/den region där man bor. Den personen kan vara till god hjälp för planeringen. I övrigt ser mina råd lite olika ut beroende på om man redan har barn i förskola och skola eller om man är ny förälder i förskolans och skolans värld.

  • För föräldrar som inte redan har äldre barn på en förskola så är mitt råd att ni, om det finns flera förskolor att välja mellan, besöker de olika förskolorna och pratar med personalen. Här är några frågor som ni kan ställa till personalen:
  1. Använder ni tecken här på förskolan?
  2. Mitt barn använder tecken – hur kan ni tänka er att förbereda er för det?

Lita på er känsla när ni sedan väljer var ert barn ska börja. Planera noggrant tillsammans med personalen hur in­skolning och fortsatt kontakt ska gå till.

  • Om ditt barn har större syskon som går på en förskola så är det kanske praktiskt att låta barnet börja på samma förskola. Gör en noggrann plan­ering tillsammans med personalen inför inskolningen. Även om ni känner till förskolan så är det nya saker att tänka på kring hur inskolning och fortsatt kontakt mellan er föräldrar och personalen ska ske.

Till föräldrar i båda de ovanstående situationerna vill jag också säga följande:

  • Gör en bok till barnet, med foton på viktiga personer och saker. Komplettera varje foto med en illustration eller en beskrivning av tecknet för det som fotot visar. Låt barnet ha med denna bok till förskolan.
  • Planera redan från början in regelbundna träffar för att prata om barnets kommunikation.

 

Och när det sen blir dags för skola? Är det något särskilt man kan tänka på?

Planera i god tid inför skolstart! Det är många saker man ska ta ställning till. Mitt råd är att ni även här tar hjälp av specialpedagog i kommun och/eller landsting/region. Ni kan också ta kontakt med rektorer på några olika skolor, göra studiebesök och träffa personal som kan tänkas bli ert barns pedagoger. Kolla också med föräldrarna till barnets kompisar vilken skola de har tänkt välja. För många barn är det en trygghet att ha med sig någon man känner till den nya miljön (skolan). När det är klart vilken skola barnet ska börja i, sammankalla till ett möte där ni tillsammans med andra som känner barnet berättar om barnets förmågor och svårigheter så att personalen i skolan kan förbereda sig.

 

Har du tänkt på att…

…för vissa barn blir tecken en väg till talet och för andra blir det även fortsättningsvis barnets främsta kommunikationssätt.

För båda grupperna gäller att ju tidigare man börjar med tecken och ju fler i barnets omgivning som deltar desto bättre kommunikation och språkutveckling får barnet.