Fokus på språk

Många barn har med sig olika språk hemifrån. Utnyttja möjligheten och uppmärksamma alla språken, tecken är naturligtvis ett av dem! Kom också ihåg att barn som inte kan svenska har stor fördel av att tecken används som stöd till talet. För flerspråkiga barn fungerar tecken som en bro mellan de olika språken och inlärningen av svenska går snabbare.

Namntecken

Gör personliga tecken till alla barn och pedagoger på förskolan. Namntecknen hittar man på själv, det kan vara första bokstaven i namnet eller ännu hellre något personligt. Till exempel något som beskriver den som bär namnet eller något som den personen tycker om. En flickas namntecken är till exempel detsamma som för kanin eftersom hon älskar sina kaniner så mycket. Ett bra tips är att fotografera barnen när de visar sina namntecken och sätta upp dessa bilder vid barnens hylla/krok i hallen. Gör gärna namnlista med teckenbilderna till alla barnen och skicka med hem.